Wigilia Świat Bożego Narodzenia – inaczej wieczerza wigilijna jest dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. W dniu 13.12.2019 r. odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotkanie rozpoczęła modlitwa oraz czytanie Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Po zakończonej modlitwie przystąpiliśmy do spożywania wieczerzy wigilijnej przygotowanej wspólnie przez pracownie gospodarstwa domowego obu placówek. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem a świąteczny nastrój nie opuszczał nas do końca dnia.

wigilia2019

wigilia20191

W dniu 04.12.2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć w naszych Warsztatach Świętego Mikołaja. Wszyscy zostaliśmy obdarowani wspaniałymi prezentami co świadczyło o tym, że byliśmy grzeczni przez cały rok.

swmikolaj2

swmikolaj1

W dniach 23-25.10.2019 r. odbył się III Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła, który jest wspomnieniem i uhonorowaniem osoby zasłużonej dla dębickiego środowiska artystycznego, wieloletniego muzyka, animatora kultury, instruktora muzycznych pokoleń dębiczan. Festiwal obejmował trzydniowe warsztaty adresowane do grupy 40 osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego. Warsztaty miały na celu przygotować uczestników do występu festiwalowego. Głównym celem projektu była edukacja  muzyczna i aktywizacja społeczna uczestników Festiwalu. W tym roku można było usłyszeć piosenki lat 80-tych, takich zespołów jak Lady Pank, Maanam, Wilki, Perfect, Kult, Bajm, Kombi i Dżem. Miejscem wydarzenia był Dom Kultury „Śnieżka”. Występy sceniczne były poprzedzone intensywnymi próbami. Nie zabrakło jednak czasu na zawarcie nowych znajomości, wspólne rozmowy i integrację. Na uczestników czekały warsztaty z ruchu scenicznego, wokalno – muzyczne oraz warsztaty multimedialne. Chętni poddali się metamorfozom, a wszystko to dla podniesienia wartości scenicznego przekazu. Trzeci dzień to Wielka Gala Festiwalu, podczas której najważniejsza była muzyka i śpiew. Wydarzenie było kolejną okazją do integracji środowiska, kształtowania wrażliwości na twórczość osób niepełnosprawnych, promowania wartości, którym był wierny Zbigniew Warchoł. Na zakończenie gali odbył się koncert gwiazdy festiwalu – Kamila Bijosia z zespołu Sound’n’Grace, który swoją osobą uświetnił festiwal. Z naszej placówki udział wzięli: Katarzyna Solecka, która zaśpiewała piosenkę zespołu Maanam „Wyjątkowo zimny maj”; Adam Chajec, który wykonał piosenkę A. Rybińskiego „Nie liczę godzin i lat”; Beata Grodzka, która zaśpiewała piosenkę A. Jantar „Baju baj” oraz Bogdan Gliwa, który wykonał piosenkę K. Krawczyka „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

festiwaldebica

 

W dniach 20-21.11.2019 r. uczestnicy WTZ brali udział w andrzejkach. W dniu 20.11.2019 r. zostaliśmy zaproszeni do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie bawiliśmy się w rytmach muzyki z lat 70-tych i 80-tych. Natomiast w dniu 21.11.2019 r. wybraliśmy się na zabawę andrzejkową do restauracji „Dwa Serca” w Krośnie, gdzie wraz z uczestnikami z innych warsztatów świetnie się bawiliśmy. Były wróżby, pyszne jedzenie, dobra muzyka i świetna zabawa, a znakomity nastrój nie opuszczał nas do końca dnia.

andrzejki1

andrzejki2

andrzejki3

W dniach 21-22.10.2019 na terenie WTZ rozegrany został turniej gry w Ringo. Po wylosowaniu drużyn przez kapitanów rozpoczęły się zmagania sportowe. W turnieju brały udział takie zespoły jak: „Elektrony”, „Pimpusie”, „Milki, „Sokoły” "Zajączki". Rozgrywki toczyły się systemem każdy z każdym. Najlepsi przechodzili do dalszych rozgrywek. Na najlepszych czekały nagrody rzeczowe.

ringo1

ringo2