W dniach 23-25.10.2019 r. odbył się III Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła, który jest wspomnieniem i uhonorowaniem osoby zasłużonej dla dębickiego środowiska artystycznego, wieloletniego muzyka, animatora kultury, instruktora muzycznych pokoleń dębiczan. Festiwal obejmował trzydniowe warsztaty adresowane do grupy 40 osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego. Warsztaty miały na celu przygotować uczestników do występu festiwalowego. Głównym celem projektu była edukacja  muzyczna i aktywizacja społeczna uczestników Festiwalu. W tym roku można było usłyszeć piosenki lat 80-tych, takich zespołów jak Lady Pank, Maanam, Wilki, Perfect, Kult, Bajm, Kombi i Dżem. Miejscem wydarzenia był Dom Kultury „Śnieżka”. Występy sceniczne były poprzedzone intensywnymi próbami. Nie zabrakło jednak czasu na zawarcie nowych znajomości, wspólne rozmowy i integrację. Na uczestników czekały warsztaty z ruchu scenicznego, wokalno – muzyczne oraz warsztaty multimedialne. Chętni poddali się metamorfozom, a wszystko to dla podniesienia wartości scenicznego przekazu. Trzeci dzień to Wielka Gala Festiwalu, podczas której najważniejsza była muzyka i śpiew. Wydarzenie było kolejną okazją do integracji środowiska, kształtowania wrażliwości na twórczość osób niepełnosprawnych, promowania wartości, którym był wierny Zbigniew Warchoł. Na zakończenie gali odbył się koncert gwiazdy festiwalu – Kamila Bijosia z zespołu Sound’n’Grace, który swoją osobą uświetnił festiwal. Z naszej placówki udział wzięli: Katarzyna Solecka, która zaśpiewała piosenkę zespołu Maanam „Wyjątkowo zimny maj”; Adam Chajec, który wykonał piosenkę A. Rybińskiego „Nie liczę godzin i lat”; Beata Grodzka, która zaśpiewała piosenkę A. Jantar „Baju baj” oraz Bogdan Gliwa, który wykonał piosenkę K. Krawczyka „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

festiwaldebica