Wniosek o dofinansowanie ze środków programu

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 

Wniosek można składać elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Pierwszą rzeczą którą należy wykonać jest rejestracja w portalu. Po udanej rejestracji i zalogowaniu należy kliknąć ikonę „Nowy Wniosek” następnie z listy województwo zaznaczyć „podkarpackie” oraz wybrać powiat w zależności od miejsca zamieszkania. W następnym kroku należy wybrać ikonę „Osoba niepełnosprawna” a później „Pomoc poszkodowanym”. W module III „choroby zakaźne” kliknąć „Nowy wniosek”. W tym miejscu można wypełnić wniosek, po uzupełnieniu należy wybrać opcję „Przekaż do instytucji” a gotowy wniosek można również wydrukować.

Jeśli wolą Państwo wypełnić wniosek ręcznie można go pobrać i wydrukować ze źródła poniżej.

 

WNIOSEK DO POBRANIA

Należy pamiętać, aby do wniosku dołączyć kopie orzeczenia o niepełnosprawności!!!

 

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszakania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

 

Powiat Dębica

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

Ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

 

Powiat Jasło

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle

ul. Rynek 18, 38-200 Jasło