W dniu 22.12.2016r. odbyło się spotkanie wigilijne. Wzięli w nim udział uczestnicy WTZ wraz z rodzicami, pracownicy oraz ksiądz proboszcz. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła modlitwa, a następnie krótka inscenizacja słowno-muzyczna. W atmosferze życzliwości i radości wśród gwaru rozmów spożyliśmy wigilijną wieczerzę i podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.wigiliamini

GALERIA