W dniu 09.01.2017 o godzinie 10.00 odbyło się zebranie celem wyłonienia członków samorządu warsztatów. W głosowaniu brało udział 29 uczestników.

 

W skład komisji wyborczej weszli:

- Alina Świerk – przewodnicząca

- Agata Sękowska – vice przewodnicząca

- Agnieszka Nylec - obserwator

Głosowanie było tajne, a komisja zdecydowała aby kandydatów było 5. Uczestnicy wytypowali 3 kandydatów, kolejny kandydat został wybrany przez instruktorów a ostatni kandydat zgłosił się sam.

 

Kandydatami zostali :

Łukasz Zachara – zgłoszony przez uczestników

Katarzyna Solecka- zgłoszona przez uczestników

Stefan Trychta – zgłoszony przez uczestników

Roman Jarmusz – zgłoszony przez  instruktorów

Leszek Łukasik – sam się zgłosił

 

W wyniku głosowania z liczbą 8 głosów Stefan Trychta został przewodniczącym, Roman Jarmusz został vice przewodniczącym Łukasz Zachara z liczbą 7 głosów został sekretarzem, Katarzyna Solecka z tą samą liczbą głosów została zastępcą sekretarza.


 smorzadmini