W dniu 8 kwietnia br.  wieliśmy udział w  XXVI Sejmiku Rehabilitacyjnym województwa podkarpackiego, który obradował w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Sejmik jest miejscem spotkań osób, które tworzą i kształtują przestrzeń w województwie podkarpackim, w jakiej realizowana jest szeroko rozumiana rehabilitacja.

Przewodnim tematem tegorocznych obrad było zwiększenie dostępności do rehabilitacji leczniczej. Przedstawiciele różnych środowisk mieli koleją okazję do wymiany doświadczeń, przedstawienia własnych opinii, sprecyzowaniu wspólnych wniosków i celów na przyszłość, które będą przesłane do odpowiednich instytucji.

Sejmikowi towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych przygotowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.


 sejmik1

sejmik3