W dniu 09.01.2017 o godzinie 10.00 odbyło się zebranie celem wyłonienia członków samorządu warsztatów. W głosowaniu brało udział 29 uczestników.

 

W skład komisji wyborczej weszli:

- Alina Świerk – przewodnicząca

- Agata Sękowska – vice przewodnicząca

- Agnieszka Nylec - obserwator

Głosowanie było tajne, a komisja zdecydowała aby kandydatów było 5. Uczestnicy wytypowali 3 kandydatów, kolejny kandydat został wybrany przez instruktorów a ostatni kandydat zgłosił się sam.

 

Kandydatami zostali :

Łukasz Zachara – zgłoszony przez uczestników

Katarzyna Solecka- zgłoszona przez uczestników

Stefan Trychta – zgłoszony przez uczestników

Roman Jarmusz – zgłoszony przez  instruktorów

Leszek Łukasik – sam się zgłosił

 

W wyniku głosowania z liczbą 8 głosów Stefan Trychta został przewodniczącym, Roman Jarmusz został vice przewodniczącym Łukasz Zachara z liczbą 7 głosów został sekretarzem, Katarzyna Solecka z tą samą liczbą głosów została zastępcą sekretarza.


 smorzadmini

W dniu 22.12.2016r. odbyło się spotkanie wigilijne. Wzięli w nim udział uczestnicy WTZ wraz z rodzicami, pracownicy oraz ksiądz proboszcz. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła modlitwa, a następnie krótka inscenizacja słowno-muzyczna. W atmosferze życzliwości i radości wśród gwaru rozmów spożyliśmy wigilijną wieczerzę i podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.wigiliamini

GALERIA

W dniach 12-13.12.2016 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku udały się na dwudniową wycieczkę w Budy Głogowskie. Po przybyciu i zakwaterowaniu się w pokojach całą grupą udaliśmy się na zajęcia plastyczne, podczas których własnoręcznie wykonywaliśmy kartki świąteczne. Najładniejsze kartki zostały nagrodzone. W przerwach pomiędzy zajęciami mogliśmy korzystać z zajęć  sportowych. Po południu przybył do nas na spotkanie podróżnik a zarazem kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej z Kolbuszowej Daniel Jakubowski, który opowiadał nam o swoich wyprawach do Chile i Maroko. Następny dzień  rozpoczęliśmy od zajęć z  terapeutami wśród których były zajęcia sportowe jak również zajęcia z muzykoterapii. Na zakończenie pobytu wszyscy udaliśmy  się na spacer po leśnej ścieżce edukacyjnej. Do domów wróciliśmy w dobrych nastrojach.


budymini

GALERIA

W dniu 01.12.2016r. odbyła się wycieczka do Krosna, w której udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brzostku wraz z instruktorami. 

W pierwszej kolejności udaliśmy się do kina „Sokół” na film pt. „Vaiana: Skarb oceanu”. Następnie pojechaliśmy na obiad do restauracji „Elwit”. 

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, które składa się z dwóch obiektów: budynku głównego przy ul. Blich 2 oraz z piwnic znajdujących się na Rynku. Wzięliśmy udział w widowiskowej produkcji szkła. Każdy z uczestników wycieczki mógł również spróbować swoich sił i samodzielnie wykonać szklaną pieczęć huty szkła. W dalszej części wycieczki przewodnik zapoznał nas z warsztatami malowania na szkle, grawerowania, produkcji witraży oraz z produkcją szklanych figurek metodą palnikową. W końcowej części zwiedzania udaliśmy się do piwnic, w których mogliśmy podziwiać ekspozycję najcenniejszych dzieł szklanej sztuki wykonanych przez wybitnych artystów związanych z miastem Krosnem. Na końcu zwiedzania Centrum zakupiliśmy szklane pamiątki. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych do domów wróciliśmy zadowoleni i szczęśliwi, a dobry humor nie opuszczał nas do końca dnia.

miniaturaszklo

GALERIA

W dniu 24.11.2016 roku na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brzostku  odbyła się zabawa andrzejkowa.  Wszyscy wspólnie bawiliśmy się przy znanych przebojach polskich i zagranicznych wykonawców. Pracownia gospodarstwa domowego przygotowała poczęstunek było ciasto oraz kompot. W trakcie zabawy wszyscy razem wróżyliśmy sobie przebijając imię drugiej osoby oraz chińskie ciasteczka z  wróżbą. Po zakończonej zabawie wszyscy  w dobrych nastrojach rozjechaliśmy się  do  swoich domów.


miniaturkaandrzejki2016

GALERIA

W dniu 21.09.2016 r. na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku odbyła się II Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: starosta powiatu dębickiego Pan Andrzej Reguła, dyrektor PCPR-u Pan Piotr Niedbalec, zastępca dyrektora Caritas ks. dr Piotr Potyrała, kierownik MOPS-u z Brzostku Pan Adam Ryndak oraz dyrektor Gimnazjum z Brzostku Pan Jacek Berek. Olimpiada rozpoczęła się mszą świętą o godz. 9.00 w kościele parafialnym w Brzostku. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na teren WTZ, gdzie po przywitaniu przez ks. proboszcza Marka Mnicha rozpoczęły się konkurencje sportowe. W olimpiadzie uczestniczyli podopieczni z 7 placówek, WTZ Brzostek, ŚDS Brzostek, WTZ Rzeszów, WTZ Bobrowa Wola, WTZ Dębica, DPS Parkosz, DPS Dębica. Brali oni udział w konkurencjach sportowych takich jak: serso, bieg z przeszkodami, rzut piłką do wiklinowego kosza, slalom z piłeczką. Po skończonych zmaganiach zostały rozdane nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Gminę Brzostek. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy oraz cenne nagrody za zajęcie miejsc na podium. W trakcie olimpiady zostały również rozegrane zawody jeździeckie „Rodzinny Hubertus czyli zdrowo, sportowo, rodzinnie” oraz szukanie lisa. Jego uczestnicy także zostali nagrodzeni. Innymi atrakcjami był konkurs plastyczny dla dzieci, gry i zabawy, wystawa prac uczestników WTZ w Brzostku, grill oraz dyskoteka dla wszystkich uczestników olimpiady. W przebiegu olimpiady pomagali wolontariusze z Gimnazjum i z Zespołu Szkół w Brzostku. 


Bieg z przeszkodami :
I miejsce Agnieszka Klucznik WTZ Brzostek
II miejsce Kasia Żygłowicz ŚDS Brzostek
III miejsce Jan Franus DPS Dębica

Rzut piłką do wiklinowego kosza: 
I Iwona Białas WTZ Brzostek 
II Daniel Borkowski WTZ Bobrowa Wola 
III Edward Mika DPS Dębica

Slalom: 
I Konga Curyło WTZ Dębica 
II Tomasz Rynkar DPS Dębica 
III Ewelina Pyziak WTZ Rzeszów

Serso: 
I Łukasz Zachara WTZ Brzostek 
II Henryk Krawiec ŚDS Brzostek 
III Zofia Stelmach DPS Parkosz

Tor przeszkód na koniach: 
I Kazimierz Mirus ŚDS Brzostek 
II Joanna Kilian WTZ Bobrowa Wola 
III Piotr Kusowski WTZ Dębica

Znalazca „lisa” – Tomasz Zdun WTZ Rzeszów

 

mini

Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Brzostku mają zaszczyt zaprosić na II Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych która odbędzie się w dniu 21.IX.2016r na terenie Warsztatów Zajęciowej w Brzostku. Olimpiada  rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 9.00 w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Brzostku. W trakcie olimpiady zostaną rozegrane zawody sportowe „Rodzinny Hubertus zdrowo sportowo rodzinnie”. Zapraszamy mieszkańców, mile widziane rodziny z dziećmi. Przewidziany konkurs plastyczny dla dzieci.


II Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych