W dniu 22.09.2015r.  WTZ zorganizowało I Powiatową Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięły udział następujące placówki : WTZ Brzostek, ŚDS Brzostek, WTZ Bobrowa Wola, WTZ Dębica, DPS Dębica, ZAZ Żyrakowa Wola, ZSS  Dębica. Zawody poprzedziła Msza Święta w kościele Parafialnym w Brzostku. Następnie wszystkie drużyny przemaszerowały na kompleks boisk sportowych „Orlik”. Po Przemówieniach, odczytaniu przyrzeczenia i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się rywalizacja. Po zmaganiach sportowych rozdane zostały medale i dyplomy. Na końcu wszystkich gości zaprosiliśmy na warsztaty na posiłek. Po obiedzie bawiliśmy się na dyskotece.

W dniu 07.09.2015r. odbyła się XII Podkarpacka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy razem” organizowana w Rzeszowie przez Caritas Diecezjalny. Brzosteckie Warsztaty do rywalizacji przystąpiły w składzie : Iwona Białas, Pelagia Zięba, Justyna Stręk, Roman Jarmusz, Sławomir Smagacz, Wawrzyniec Marczak, Adam Chajec. Na zawodach było wiele konkurencji między innymi : rzut podkową, mini kosz, skok w dal, biegi, ringo, rzut piłką lekarską. Na zakończenie odbył się tak zwany „Bieg ku słońcu” wokół stadionu. Po  skończonej rywalizacji otrzymaliśmy medale i czapeczki. Przed powrotem do domu posililiśmy się wojskową grochówką.