W pracowni ceramicznej wykonujemy przedmioty użytkowe i ozdobne przy użyciu gliny kamionkowej, szamotki, lejnej itp. Glina jest materiałem plastycznym, który stwarza uczestnikom nieograniczone możliwości realizacji swoich pomysłów, kształtując wyobraźnię twórczą oraz usprawniając zdolności manualne. Ponadto różnorodność stosowanych technik sprawia, że każda osoba niepełnosprawna niezależnie od stopnia deficytu znajdzie dla siebie jakieś zajęcie. Zajęcia w pracowni ceramicznej rozwijają cierpliwość i staranność, koordynację wzrokowo – ruchową oraz wpływają korzystnie na samoocenę naszych uczestników. Pracownia ceramiczna wyposażona jest w formy gipsowe ułatwiające kształtowanie wyrobów garncarskich, prasę do gliny, toczki oraz piec ceramiczny do wypalania wykonanych prac. Uczestnicy poznają także techniki dekorowania ceramiki przy użyciu m.in. liści, korzeni, serwetek, stempli, dłutek itd. Wykorzystujemy także szkliwa i angoby. Gotowe prace garncarskie wystawiane są na kiermaszach iwystawach oraz biorą udział w konkursach, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem.