WTZ w Brzostku dysponują pracownią rehabilitacyjną wyposażoną w różnego rodzaju sprzęt rehabilitacyjny. Poza rehabilitacją zawodową i społeczną w poszczególnych pracowniach podopieczni warsztatu poddawani są także ćwiczeniom ruchowym na sali gimnastycznej. Mają one na celu poprawę sprawności fizycznej niezbędnej do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez fizjoterapeutę, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.

Uczestnicy biorą też udział w zajęciach sportowych takich jak: siatkówka, koszykówka, ringo, tenis stołowy. Takie formy zajęć pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie się od typowych zajęć tematycznych. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej jest: rower treningowy, materace, drabinki, przyrządy i przybory. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszkach w tak zwanym „UGUL- u”.

rehabilitacja

rehabilitacja2