Pracownia rękodzieła prowadzi zajęcia, które mają na celu kształtowanie i rozwijanie funkcji motorycznych i manualnych, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, wyrabianie poczucia estetyki, dokładności i odpowiedzialności. Wykonywane prace pozwalają rozwijać wyobraźnię, motywują do twórczego wysiłku i pozwalają realizować własne pomysły. Praca uwzględnia indywidualne potrzeby i predyspozycje każdego podopiecznego. Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami pracy z zakresu rękodzieła rozwijając przy tym wrażliwość estetyczną.
Zajęcia zaspokajają potrzeby poznawcze, estetyczne oraz zainteresowania osobiste.

rekodzielo

rekodzielo2

rekodzielo1