Pracownia rolnicza dostarcza placówce ekologicznych płodów rolnych dla pracowni gospodarstwa domowego oraz zajmuje się gromadzeniem paszy dla koni wykorzystywanych do hipoterapii. Ponadto uczestnicy pracowni dbają oestetyczne otoczenie placówki, wykonując prace porządkowe i pielęgnacyjne w ogrodzie, sadzie itd. Pracownia jest doskonale wyposażona we wszelkie niezbędne maszyny i sprzęty rolnicze, a przy uprawach stosowane są tylko nawozy pochodzenia naturalnego. Nasi uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu ekologicznej uprawy roślin i ich pielęgnacji oraz uczą się obsługi urządzeń stosowanych w rolnictwie. Rozwija to ich samodzielność, jako że wielu z nich pochodzi zrodzin posiadających gospodarstwa rolne. Zajęcia w pracowni rozwijają także umiejętność współpracy w grupie, poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną uczestników oraz są doskonałą metodą integracji.