Spotkanie Wigilijne 2019

Wigilia Świat Bożego Narodzenia – inaczej wieczerza wigilijna jest dniem poprzedzającym Boże Narodzenie. W dniu 13.12.2019 r. odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Spotkanie rozpoczęła modlitwa oraz czytanie Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Po zakończonej modlitwie przystąpiliśmy do spożywania wieczerzy wigilijnej przygotowanej wspólnie przez pracownie gospodarstwa domowego obu placówek. Następnie wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem a świąteczny nastrój nie opuszczał nas do końca dnia.