Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku rozpoczęła się 02.01.2002 r. Od tego czasu nasza placówka prowadzi kompleksową rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

Nadrzędny cel jaki stawiają przed sobą WTZ w Brzostku to wielopłaszczyznowy rozwój Podopiecznych, poprawa ich sprawności oraz wzrost niezależności w życiu codziennym. Głównym zadaniem placówki jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do tego, aby każdy z Podopiecznych stał się możliwie samodzielny i mógł aktywnie żyć i funkcjonować w lokalnym środowisku.

Holistyczne, indywidualne podejście do każdego z naszego Uczestnika oraz jego dobrostan stanowią podstawowe wartości jakimi kierujemy się na co dzień. Dysponujemy szeroką i różnorodną ofertą zajęć praktycznych i aktywności zawodowych w 11 pracowniach. Ponadto dla Uczestników WTZ dostępna jest systematyczna Hipoterapia oraz dodatkowe wydarzenia okolicznościowe i wycieczki. Obecnie Uczestnikami naszych Warsztatów są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące tereny gminy Brzostek i Pilzno.

Przy WTZ powołane zostało Stowarzyszenie PROMYK NADZIEI W BRZOSTKU, które zostało zarejestrowane w KRS-ie w 2015 roku.