W dniach 20-21.10.2021r. odbył się V Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła, który jest wspomnieniem i uhonorowaniem osoby zasłużonej dla dębickiego środowiska artystycznego, wieloletniego muzyka, animatora kultury, instruktora muzycznych pokoleń dębiczan. Festiwal obejmował dwudniowe warsztaty adresowane do grupy 25 osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. Warsztaty miały na celu przygotować uczestników do występu festiwalowego. Głównym celem projektu jest edukacja muzyczna i aktywizacja społeczna uczestników festiwalu. W tym roku można było usłyszeć piosenki muzyki współczesnej, takich wykonawców jak: Sanah, Dawid Podsiadło, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Lemon, Zespół Feel, Cleo, Grzegorz Hyży, Maria Sadowska, Anna Dąbrowska, Michał Szpak oraz Edyta Górniak. Miejscem wydarzenia był Dom Kultury „Śnieżka”. Występy sceniczne były poprzedzone intensywnymi próbami. Nie zabrakło jednak czasu na zawarcie nowych znajomości, wspólne rozmowy i integrację. Na uczestników czekały warsztaty taneczne, wokalno – muzyczne oraz warsztaty z wizażu i stylizacji. Chętni poddali się metamorfozom, a wszystko to dla podniesienia wartości scenicznego przekazu. Drugi dzień to Wielka Gala Festiwalowa, podczas której najważniejsza była muzyka i śpiew. Wydarzenie było kolejną okazją do integracji środowiska, kształtowania wrażliwości na twórczość osób niepełnosprawnych, promowania wartości, którym był wierny Zbigniew Warchoł. Na zakończenie gali odbył się koncert gwiazdy muzycznej festiwalu – zespołu Sound‘N’Grace, który swoją obecnością uświetnił festiwal. Z naszej placówki udział wzięli: Katarzyna Solecka, która zaśpiewała piosenkę Edyty Górniak „Kolorowy wiatr” oraz duet Iwona Białas i Beata Kmiecik, które zaśpiewały piosenkę z repertuaru zespołu Feel „A gdy jest już ciemno”.

Kategorie: Aktualności