Zajęcia z hipoterapii prowadzone są na konikach polskich będących własnością placówki.

Uczestnicy biorą czynny udział w opiece nad końmi i przygotowaniu ich do jazdy (czyszczenie, karmienie, prace porządkowe), ucząc się w ten sposób odpowiedzialności za zwierzęta.

Osoby z niepełnosprawnością są oprowadzane na koniu, jeżdżą na lonży lub odbywają krótkie spacery w terenie. Jazda konna jest bardzo atrakcyjną formą rehabilitacji, która wspiera i uzupełnia ćwiczenia z fizjoterapeutą.

Zajęcia na koniu ćwiczą wszystkie grupy mięśni, polepszając kondycję fizyczną osób z niepełnosprawnością
i stanowią urozmaicenie pobytu w WTZ. Ponadto kontakt z końmi wpływa korzystnie na stan emocjonalny uczestników, pomagając w wyciszeniu, akceptacji własnych ograniczeń i zapewniając ruch na świeżym powietrzu. U niektórych podopiecznych jazda konna przerodziła się w pasję.

Kategorie: Pracownie