Zajęcia w pracowni informatycznej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników. Różnorodność prac proponowanych w ramach terapii pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności manualnej i intelektualnej. Każdy podopieczny wykonuje prace w zależności od stopnia posiadanej wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie przebywania w pracowni.

W trakcie zajęć uczestnicy uczą się praktycznej obsługi komputera m.in. obsługują pakiet biurowy MS Office, zarządzają plikami i folderami, tworzą prostą grafikę komputerową, poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, laminarka). Podopieczni wyszukują w Internecie informacje na określone tematy przez co uczą się logicznego myślenia. W wolnych chwilach oddają się rozrywce: słuchają muzyki, grają w różnego rodzaju gry edukacyjne, ćwiczą umiejętność posługiwania się skrzynką mailową oraz różnymi komunikatorami.

Uczestnicy oswajają się z nowoczesną technologią i praktycznie ją wykorzystują, a satysfakcja z dobrze wykonanej pracy wzmacnia poczucie własnej wartości oraz motywuje do dalszych starań i wysiłku.

Kategorie: Pracownie