Uczestnicy w Pracowni Metaloplastyki wykonują różnego typu wyroby, które wytwarzane są zarówno z metalu jak i materiałów pochodnych. Prace podopiecznych zazwyczaj bazują na drucianych konstrukcjach lub zawierają metalowe elementy. Efekty pracy podopiecznych to koszyki druciane, serca z metalu, wianki, serwetniki.

Ponadto uczestnicy chętnie czerpią inspiracje z innych form i metod plastycznych, implementując je w specyfikę swojej pracowni. Wśród takich czynności, które systematycznie rozwijamy i doskonalimy wyróżniamy:

  • wykonywanie wikliny papierowej
  • wyplatanie przedmiotów z wikliny papierowej
  • wykonywanie ozdób z drutu i ich malowanie np. łapaczy snów.
  • ozdabianie gotowych prac techniką decoupage
  • lakierowanie gotowych wyrobów
  • wykonywanie prac techniką string art.
  • wykonywanie drucianych rzeźb

Praca o takim charakterze stwarza obszar do rozwoju kreatywności oraz inicjatywy własnej podopiecznych wzmacniając w nich poczucie sprawstwa. Przykładem takich zajęć jest praca techniką string-art czy decoupage, które rozwijają sprawność małej motoryki oraz koordynacje wzrokowo-ruchową. Podopieczni uczą się jak łączyć pracę
z wymagającym materiałem z pracą czasochłonną i niezwykle precyzyjną. Taki rodzaj działań praktycznych kształtuje u uczestników postawę odpowiedzialną i wytrwałą. Jednocześnie w Pracowni Metaloplastyki dużą uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad BHP.

Aktywności terapeutyczne podejmowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej holistycznie oddziałują na każdy aspekt życia uczestników.

Kategorie: Pracownie