Pracownia rolnicza dostarcza placówce ekologicznych płodów rolnych dla pracowni gospodarstwa domowego oraz zajmuje się gromadzeniem paszy dla koni wykorzystywanych do hipoterapii.

Uczestnicy pracowni dbają o estetyczne otoczenie placówki, wykonując prace porządkowe i pielęgnacyjne w ogrodzie, sadzie itd. Pracownia jest doskonale wyposażona we wszelkie niezbędne maszyny i sprzęty rolnicze, a przy uprawach stosowane są tylko nawozy pochodzenia naturalnego.

W ramach rehabilitacji zawodowej zajmujemy się przede wszystkim poniższymi czynnościami:

  • przygotowywanie gleby pod uprawy
  • sortowanie ziemniaków
  • wywóz obornika na pole
  • nawożenie roślin
  • konserwacja sprzętu rolniczego
  • koszenie trawy na siano i jego zbiór
  • orka jesienna
  • obsługa sprzętu rolniczego

Nasi uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu ekologicznej uprawy roślin i ich pielęgnacji oraz uczą się obsługi urządzeń stosowanych w rolnictwie. Rozwija to ich samodzielność, jako że wielu z nich pochodzi z rodzin posiadających gospodarstwa rolne. Zajęcia w pracowni rozwijają także umiejętność współpracy w grupie, poprawiają kondycję fizyczną i psychiczną uczestników oraz są doskonałą metodą integracji.

Kategorie: Pracownie